Kvalitetsfisk Kvalitetsfisk

2022 Hållbarhetsrapport

maj 12, 2023

Detta är Nordwards och Kvalitetsfisk tredje utgivna hållbarhetsrapport 2022-23.

Detta är Nordwards och Kvalitetsfisk tredje utgivna hållbarhetsrapport. Det mest framträdande inslaget i vår rapport 2022 är vår detaljerade spårning och analys av allt inköpt sjömat. Vi vet att det kan vara en utmaning att mäta och värdera hållbarhet inom marina miljöer, men vi är fast beslutna att göra det ändå. 

Läs hela rapporten här