Kvalitetsfisk Kvalitetsfisk

VI BLIR STÖRST PÅ FISK I SVERIGE !

februari 8, 2019

Kvalitetsfisk går ihop med Fisk Idag och skapar Sveriges största fiskgrossist. Efter sammanslagningen beräknar koncernen Kvalitetsfiskgruppen att omsätta 1,2 miljarder kronor per år. Affären ska godkännas av Konkurrensverket och kan verkställas tidigast i början på mars.

 
Fisk Idag och Kvalitetsfisk är redan två av landets främsta fiskgrossister med en årlig omsättning på 400 miljoner respektive 300 miljoner kronor vardera. Genom affären ökar koncernen Kvalitetsfiskgruppen, där även danska FSG Foods, Copenhagen Seafood samt Fiskerikajen ingår, sin omsättning till 1,2 miljarder kronor per år.

– Expansionen gör oss till den klart ledande aktören i Sverige inom fisk och skaldjur, sushiprodukter samt fiskförädling och produktutveckling, säger Mikael Salenstedt, vd och koncernchef på Kvalitetsfisk. Tillsammans kommer vi flytta fram positionerna ytterligare och skapa en gemensam innovationsavdelning för nya servicekoncept och produkter till våra kunder och partners.

Sammanslagningen av Kvalitetsfisk och Fisk Idag ger en rikstäckande distribution till stjärnkrogar, sushirestauranger, kvarterskrogar, hotell, storkök och traditionella fiskdiskar i landets butiker.

– Vi har anammat ett aktivt innovations- och hållbarhetsarbete i företaget och utvecklar ständigt nya produkter, säger Jan Aronsson, vd och grundare av Fisk Idag. Genom arbetet med att ständigt förädla råvaror leder vi redan utvecklingen i branschen. Det är något som vi vill utveckla ytterligare genom sammanslagningen och bidra med i koncernen.

Innan sammanslagningen genomförs behövs ett godkännande av Konkurrensverket vilket kan ske tidigast i början av mars.

Om Fisk Idag

Fisk Idag grundades i Göteborg 1992 och har sedan dess vuxit snabbt till en omsättning på närmare 400 miljoner kronor. Företaget har 75 anställda inom sälj, ekonomi, inköp, beredning & produktutveckling, orderhantering och lager. Fisk Idag samarbetar med Svenska Kocklandslaget för att hålla sig uppdaterade kring branschens önskemål och behov.


www.fiskidag.se

Jan Aronsson, vd och grundare för Fisk Idag
Telefon: 031-788 29 01

jan.aronsson@fiskidag.se

Om Kvalitetsfisk

Kvalitetsfisk är en servicepartner inom fisk- och skaldjur som värdesätter kvalitet, alltid med respekt för miljön och våra hav. Företaget grundades 1988 i Stockholm och har 65 anställda med en omsättning på 300 miljoner kronor. Distributionen når idag ut till 65 procent av den svenska marknaden. Koncernen Kvalitetsfiskgruppen har 250 anställda före sammanslagningen.

 

Mikael Salenstedt, VD
+46 (0)8 447 50 60
mikael.salenstedt@kvalitetsfisk.se