Kvalitetsfisk Kvalitetsfisk

2021 Hållbarhetsrapport

juli 19, 2021

Detta är Nordwards och Kvalitetsfisk andra utgivna hållbarhetsrapport 2021.

Detta är Nordwards och Kvalitetsfisk andra utgivna hållbarhetsrapport. Rapporten beskriver Nordwards hållbara initiativ från 2021, och målbilder som är uppsatta till 2025. Rapporten hanterar de frågor och risker som Nordward identifierat som mest relevanta utifrån ett hållbarhets- perspektiv samt beskriver hur dessa hanteras. Den data som presenteras i rapporten är insamlad över kalenderåret 2021 och inkluderar samtliga av Nordwards verksamheter.

Läs hela rapporten här