Kvalitetsfisk Kvalitetsfisk

2020 Hållbarhetsrapport

juli 19, 2021

Detta är Nordwards och Kvalitetsfisk andra utgivna hållbarhetsrapport.

Detta är Nordwards och Kvalitetsfisk andra utgivna hållbarhetsrapport. Rapporten beskriver Nordwards hållbara initiativ och genomföranden under 2020, insatser som kommer att ske under 2021 samt målbilder som är uppsatta till 2024. Rapporten hanterar de frågor och risker som Nordward identifierat som mest relevanta utifrån ett hållbarhets- perspektiv samt beskriver hur dessa hanteras. Den data som presenteras i rapporten är insamlad över kalenderåret 2020 och inkluderar samtliga av Nordwards verksamheter.

Läs hela rapporten här