Kvalitetsfisk Kvalitetsfisk

Vår Hållbarhetsrapport

juni 25, 2020

Detta är Nordwards och Kvalitetsfisk första utgivna hållbarhetsrapport.

Detta är Nordwards och Kvalitetsfisk första utgivna hållbarhetsrapport. Rapporten beskriver Nordwards hållbara initiativ och genomföranden under 2019, insatser som kommer att ske under 2020 samt målbilder som är uppsatta till 2024. Rapporten hanterar de frågor och risker som Nordward identifierat som mest relevanta utifrån ett hållbarhets- perspektiv samt beskriver hur dessa hanteras. Den data som presenteras i rapporten är insamlad över kalenderåret 2019 och inkluderar samtliga av Nordwards verksamheter.

Läs hela rapporten här