Kvalitetsfisk Kvalitetsfisk

Kvalitet & Miljö

Ett slutet kretslopp utan spill

Det sitter en del fiskkött kvar på ett renskuret fiskben, även när den yrkesskickligaste fileteraren har varit i farten. Vi hanterar upp till 20 ton marina produkter per dag och vår verksamhet sker utan miljöbelastande spill. Vi renskrapar varje fiskben för hand och råvaran kommer till användning för processade produkter som fiskburgare, puddingar och patéer. Även fiskben tillsammans med övrigt fiskrens tas tillvara och blir till djurfoder.

Hållbart hav

Kvalitetsfisk är ett MSC- och ASC- certifierat företag där vi ständigt arbetar med hållbarhets och miljöfrågor samt med att minska vår miljöpåverkan. MSC-märkningen gäller för vildfångad fisk och ACS-märkning för odlad fisk.

Har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår Miljö- och kvalitetsansvarig Britt-Marie Nilsson.

Läs gärna mer om certifieringarna genom att klicka på ikonerna nedan.
Våra certifikat finns att ladda ner här.

Vår Hållbarhetsrapport

Detta är Nordwards och Kvalitetsfisk första utgivna hållbarhetsrapport. Rapporten beskriver Nordwards hållbara initiativ och genomföranden under 2019, insatser som kommer att ske under 2020 samt målbilder som är uppsatta till 2024. Rapporten hanterar de frågor och risker som Nordward identifierat som mest relevanta utifrån ett hållbarhets- perspektiv samt beskriver hur dessa hanteras. Den data som presenteras i rapporten är insamlad över kalenderåret 2019 och inkluderar samtliga av Nordwards verksamheter.

Den finns tillgänglig på Svenska, Danska och Engelska här.